Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/12.2012-7

Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle § 107 odst. 9 písm. b) bodu 3 a § 108 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydala v řízení zahájeném z moci úřední se společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001, dne 16. srpna 2012, ve věci změny povinnosti uložené na základě § 51 odst. 3 Zákona (ve znění účinném v době vydání rozhodnutí), rozhodnutím č. CEN/7/04.2010-69, ve znění rozhodnutí č. CEN/7/07.2012-2, podle § 51 odst. 8 Zákona, rozhodnutí o ceně č. CEN/7/12.2012-7.

Top