Dílčí služba podle § 38 odst. 2 písm. c)

 

Jedná se o službu přístupu zdravotně postižených osob k dílčím službám podle písmen a) a b) poskytovaných nejen v pevném místě, rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní spotřebitelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených koncových zařízení (od 1. 1. 2022).


 

21. 12. 2022
Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-35773/2022-610/X.vyř. – O2 Czech Republic a.s.
14. 6. 2021
Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu
26. 6. 2018
Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu
11. 6. 2015
Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu
26. 6. 2012
Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu
23. 6. 2009
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí
12. 3. 2008
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí
12. 7. 2006
ROZHODNUTÍ o uložení povinnosti
Top