Dílčí služba podle § 38 odst. 2 písm. f)

 

Jedná se o službu přístupu zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům, rovnocenného s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení.


 

14. 6. 2021
Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu
26. 6. 2018
Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu
11. 6. 2015
Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu
26. 6. 2012
Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu
23. 6. 2009
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí
12. 3. 2008
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí
12. 7. 2006
ROZHODNUTÍ o uložení povinnosti
Top