SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí

Sdělení o vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení

ČTÚ čj. 44 813/2009-610/VII. vyř.

Top