ROZHODNUTÍ o uložení povinnosti

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby: přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení, podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích.

ČTÚ čj. 19 592/2006-610/IV. vyř.

Top