SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí

Sdělení o vydání rozhodnutí čj. 6 121/2008-610 ve věci změny podmínek stanovených rozhodnutím čj. 19 592/2006-610/IV. vyř., kterým byla uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby službu přístupu zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení, pro plnění uložené povinnosti.

ČTÚ čj. 6 121/2008-610

Top