Digitální vysílání

Doporučení ČTÚ před nákupem nového televizního přijímače

V současné době je v České republice připravován přechod zemského digitálního televizního vysílání ze současného systému DVB-T na kmitočtově efektivnější systém DVB-T2. Nový systém umožní nabídnout divákům příjem programů ve vysokém rozlišení, popř. dále rozšířit programovou nabídku a současně uvolnit část rádiových kmitočtů pro další rozvoj mobilních sítí elektronických komunikací sloužících pro vysokorychlostní přístup k internetu.

Současně využívaný způsob šíření zemského digitálního televizního vysílání DVB-T by měl být ukončen, v návaznosti na předcházející souběžné vysílání systémů DVB-T a DVB-T2, přibližně v roce 2020. Zahájení souběžného vysílání v rámci většího územního rozsahu se předpokládá nejpozději v průběhu roku 2017.

Český telekomunikační úřad v této souvislosti upozorňuje širokou veřejnost, aby při nákupu nového televizního přijímače věnovala zvýšenou pozornost technickým parametrům takového nového přijímače. V České republice se pro zemské digitální televizní vysílání DVB-T2 předpokládá využití moderního systému kódování označeného jako H.265 nebo také HEVC. Tento systém kódování však současné době na trhu dostupné televizní přijímače zpravidla ještě neobsahují. Na trhu nyní nabízené televizní přijímače pro příjem DVB-T2, jsou zpravidla vybavené pouze kodekem MPEG-4. Takové přijímače však nebudou schopné připravované vysílání DVB-T2 s kódováním HEVC zpracovat.

Z výše uvedeného důvodu Český telekomunikační úřad veřejnost upozorňuje, aby skutečnosti, zda bude nový přijímač schopen zpracovat DVB-T2 vysílání kódované systémem HEVC, popřípadě, zda je zaručena možnost jeho update pro HEVC, věnovala při nákupu nového DVB-T2 přijímače zásadní pozornost.

Při nákupu přijímače pro příjem prostřednictvím kabelové televize ČTÚ doporučuje vyžádat si informace  od vašeho operátora sítě kabelové televize.

Více informací najdete v informačním systému ČTÚ pro zemské digitální televizní vysílání na adrese:

Jak postupovat při nekvalitním příjmu rozhlasového nebo televizního signálu? Tipy najdete zde.

Top