Údaje o pokrytí

Český telekomunikační úřad zpracoval v období zavádění zemského digitálního televizního vysílání přehled podrobnějších informací o rozvoji pokrytí zemského digitálního televizního vysílání. Tyto informace byly posléze rozšířeny i o digitální rozhlasové vysílání a jejich aktualizace probíhá v závislosti na zásadnějších změnách struktury digitálních sítí. Cílem tohoto projektu bylo a je poskytnout, především široké divácké veřejnosti, komplexní informace o možnostech příjmu zemského digitálního televizního a rozhlasového vysílání v jednotlivých lokalitách na území České republiky.

Podkladem pro uvedené informace pokrytí zemského digitálního televizního vysílání jsou výpočty prováděné postupy v souladu s vyhláškou č. 163/2008 Sb., o stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání, s použitím modelů šíření podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-R P.1546-2.

Podkladem pro informace o pokrytí zemského digitálního rozhlasového vysílání jsou výpočty pokrytí prováděné postupy v souladu s vyhláškou č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech, s použitím shodného modelu šíření. Nad rámec výpočtů podle uvedených vyhlášek je přidáno znázornění pokrytí získané výpočtem metodou ITU-R P.1812-3. Jedná se o difrakční výpočetní model, který více zohledňuje terénní nerovnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o statistické metody výpočtu s využitím modelu terénu bez uvažování zástavby a jiných překážek, je možné, že v některých oblastech a lokalitách (především v okrajových oblastech pokrytí jednotlivými vysílači nebo v zástavbě obcí) bude reálné pokrytí televizním a rozhlasovým signálem rozdílné. Výpočty pokrytí zemským digitálním televizním vysílání jsou uvažovány pro příjem na pevnou přijímací anténu umístěnou v 10 m nad úrovní terénu nebo v případě zástavby na střechách budov.

aktuální informace o pokrytí DVB-T, DVB-T2 a DAB
(informační systém ČTÚ pro zemské digitální televizní vysílání)

Top