Kapacita datových toků

Údaje o volné kapacitě datových toků sítí elektronických komunikací pro šíření zemského digitálního televizního vysílání a o rozsahu a struktuře využívaného datového toku sdělené operátory podle § 72c zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Aktuální informace obdržené od operátorů vysílacích sítí

Poslední aktualizace provedena dne: 3. 12. 2019

Vysílací síť 1

Česká televize – 31. 01. 2019 466 kB pdf

Vysílací síť 2

České Radiokomunikace a.s. – 08. 01. 2019 241 kB pdf

Vysílací síť 3

Czech Digital Group, a.s. – 08. 01. 2019 369 kB pdf

Vysílací síť 4

Digital Broadcasting s.r.o. – 21. 5. 2019 451 kB pdf

Přechodová vysílací síť 11

Česká televize – 31. 01. 2019 483 kB pdf

Přechodová vysílací síť 12

České Radiokomunikace a.s. – 08. 01. 2019 244 kB pdf

Přechodová vysílací síť 13

Digital Broadcasting s.r.o. – 28. 11. 2019 460 kB pdf

Regionální síť 4

Prague Digital TV s.r.o. – 06. 05. 2019 93 kB pdf

Regionální síť 7

Progress Digital s.r.o. – 19. 11. 2019 428 kB pdf

Regionální síť 8

České Radiokomunikace a.s. – 03. 10. 2019 379 kB pdf

Regionální síť 12

Czech Digital Group, a.s. – 08. 01. 2019 360 kB pdf

Regionální síť 15

Ing. Vladimír Bílý – 11. 11. 2015 473 kB pdf

Regionální síť 20

České radiokomunikace, a.s. – 08. 01. 2019 242 kB pdf
Top