Ochrana spotřebitele

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) mimo jiné ve své činnosti prosazuje zájmy koncových uživatelů a to tím, že Úřad zajišťuje v souladu s ustanoveními uvedeného zákona vysokou úroveň ochrany spotřebitelů.

Na těchto stránkách Úřad zveřejňuje praktické informace z oblasti služeb elektronických komunikací, dále informace z oblasti používání rádiových a koncových telekomunikačních zařízení s cílem poskytnout účastníkům/spotřebitelům takové informace, aby se dokázali vyhnout rizikovým situacím, podvodnému jednání a nekalým obchodním praktikám v oblasti elektronických komunikací.

Součástí těchto stránek jsou i důležité odkazy na další subjekty státní správy (především Českou obchodní inspekci) a další organizace, které se problematikou ochrany spotřebitele také zabývají a na svých stránkách zveřejňují informace, které s problematikou ochrany spotřebitele služeb elektronických komunikací úzce souvisejí.

Top