Oznámené subjekty a akreditované laboratoře

Seznam oznámených subjektů (notifikovaných osob) je uveden na webové stránce Evropské komise.

Notifikovanou osobou v ČR pro oblast směrnice č. 1999/5/ES (tj. autorizovanou osobou pro oblast nařízení vlády č. 426/2000 Sb.) je:

ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT – laboratoře TESTCOM
Hvožďanská 3
148 00 Praha 4
Tel.: 271 192 158
www.cmi.cz

(notifikovaná osoba č. 1383 / autorizovaná osoba č. 250)

Akreditované laboratoře v ČR

Laboratorní zkoušky rádiových zařízení provádějí v ČR zejména tyto akreditované laboratoře:

a) zkoušky elektrické bezpečnosti a zkoušky elektromagnetické
     kompatibility

Elektrotechnický zkušební ústav
Pod Lisem 129
171 02 Praha 8 - Troja
Tel.: 266 410 074, 266 410 233/348
Fax: 266 410 037, 266 410 070
https://ezu.cz/

ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT – laboratoře TESTCOM
Hvožďanská 3
148 00 Praha 4
Tel.: 271 192 125
www.cmi.cz

Vojenský technický ústav, s.p. – Vojenský technický ústav pozemního vojska odštěpný závod (VTÚPV)
V. Nejedlého 691
682 03 Vyškov
Tel.: 910 105 501, 910 105 590
www.vtusp.cz/vtupv

b) zkoušky rádiových parametrů

ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT – laboratoře TESTCOM
Hvožďanská 3
148 00 Praha 4
Tel.: 271 192 125
www.cmi.cz

Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚPV

V. Nejedlého 691
682 03 Vyškov
Tel.: 910 105 501, 910 105 590
www.vtusp.cz/vtupv

Top