Všeobecná oprávnění

Všeobecné oprávnění je opatření obecné povahy Úřadu, které stanoví podmínky výkonu komunikačních činností vztahující se na všechny nebo na určité druhy sítí a služeb elektronických komunikací a na provozování přístrojů. Úřad je oprávněn vydat všeobecné oprávnění k zajišťování sítí elektronických komunikací a přiřazených prostředků, k poskytování služeb elektronických komunikací, k provozování přístrojů a k využívání rádiových kmitočtů, pro které není třeba udělit individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

Všeobecná oprávnění k zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací
mají označení: "VO-S/..."
Všeobecná oprávnění k provozování přístrojů a k využívání rádiových kmitočtů
mají označení: "VO-R/..."

18. 5. 2018
Všeobecné oprávnění č. VO-R/2/05.2018-5

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz

2. 1. 2018
Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/12.2017-10

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

21. 11. 2017
Všeobecné oprávnění č. VO-R/25/11.2017-8

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro sledování pohybu psů

28. 8. 2017
Všeobecné oprávnění č. VO-R/23/08.2017-6

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz

5. 6. 2017
Všeobecné oprávnění č. VO-R/1/05.2017-2

k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací

2. 12. 2016
Všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz

17. 6. 2016
Všeobecné oprávnění č. VO-R/3/6.2016-9

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446

14. 12. 2012
Všeobecné oprávnění č. VO-R/14/12.2012-17

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz

12. 9. 2010
Všeobecné oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz

24. 11. 2008
Všeobecné oprávnění č. VO-R/24/11.2008-16

k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů a vnitřních prostor budov

17. 8. 2005
Všeobecné oprávnění č. VO-R/17/08.2005-­29

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování bezšňůrových telefonních přístrojů standardu CT0

15. 8. 2005
Všeobecné oprávnění č. VO-R/15/08.2005-­27

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro dálkové ovládání modelů v pásmech 13 MHz až 40 MHz

8. 8. 2005
Všeobecné oprávnění č. VO-R/8/08.2005-23

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT

2. 7. 2005
Všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10

kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků

1. 7. 2005
Všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9

kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací

16. 5. 2005
Všeobecné oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz

Top