Všeobecná oprávnění

Poslední aktualizace provedena dne 1. 9. 2022.

Všeobecné oprávnění je opatření obecné povahy Úřadu, které stanoví podmínky výkonu komunikačních činností vztahující se na všechny nebo na určité druhy sítí a služeb elektronických komunikací a na provozování přístrojů. Úřad je oprávněn vydat všeobecné oprávnění k zajišťování sítí elektronických komunikací a přiřazených prostředků, k poskytování služeb elektronických komunikací, k provozování přístrojů a k využívání rádiových kmitočtů, pro které není třeba udělit individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. (§ 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů [zákon o elektronických komunikacích], ve znění pozdějších předpisů.)

Všeobecná oprávnění k zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecná oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a k provozování přístrojů

Soubory ke stažení
Top