Informace k vydaným všeobecným oprávněním

Informace vztahující se k všeobecnému oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz:

  • Vyhodnocení zpracování osobních údajů dle všeobecného oprávnění, specificky pro pásma 5150–5250 MHz a 5725–5850 MHz (duben 2021)
  • Vyhodnocení zpracování osobních údajů dle Všeobecného oprávnění stanovujícího podmínky k využití pásma 60 GHz a v souvislosti s provozováním registračního Portálu (prosinec 2019)
  • Přezkum podmínek využití pásma 57–66 GHz v návaznosti na požadavky subjektů VNICTP, LBnet.cz a Digital Action (červenec 2022)
Top