Všeobecná oprávnění – archiv

VO-R/1

Všeobecné oprávnění č. VO-R/1/07.2005-14 k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a UMTS (platnost 1. 9. 2005 až 31. 12. 2008)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a IMT / UMTS (platnost 1. 1. 2009 až 31. 12. 2012)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací (platnost 1. 1. 2013 až 30. 4. 2014)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací (platnost 1. 5. 2014 až 30. 6. 2016)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/1/6.2016-8 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací (platnost 1. 7. 2016 až 18. 6. 2017)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/1/05.2017-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací (platnost 19. 6. 2017 až 31. 1. 2019)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/1/12.2018-8 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací (platnost 1. 2. 2019 až 14. 1. 2021)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/1/12.2020-12 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací (platnost 15. 1. 2021 až 30. 6. 2022)

poznámka: Před 1. 1. 2013 bylo provozování terminálů obsaženo ve VO-R/1, VO-R/4, VO-R/5, VO-R/6, VO-R/9, VO-R/11, VO-R/18, VO-R/19 , VO-R/20 a VO-R/22.

VO-R/2

Všeobecné oprávnění č. VO-R/2/07.2005-15 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v pásmu 70 MHz (platnost 1. 9. 2005 až 31. 3. 2007)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/2/03.2007-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz (platnost 1. 4. 2007 až 28. 2. 2010)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/2/01.2010­-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz (platnost 1. 3. 2010 až 31. 6. 2018)

VO-R/3

Všeobecné oprávnění č. VO-R/3/07.2005-16 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446 (platnost 1. 9. 2005 až 31. 8. 2007)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/3/07.2007-13 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446 (platnost 1. 9. 2007 až 30. 6. 2016)

VO-R/4

Všeobecné oprávnění č. VO-R/4/07.2005-17 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz (platnost 1. 9. 2005 až 31. 5. 2009)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/4/05.2009-6 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz (platnost 1. 6. 2009 až 31. 12. 2012)
poznámka: od 1. 1. 2013 viz VO-R/1

VO-R/5

Všeobecné oprávnění č. VO-R/5/07.2005-18 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí standardů TETRA a TETRAPOL (platnost 1. 9. 2005 až 31. 12. 2012)
poznámka: od 1. 1. 2013 viz VO-R/1

VO-R/6

Všeobecné oprávnění č. VO-R/6/07.2005-19 k provozování terminálů sítí pozemní pohyblivé služby v pásmu 450 MHz (hromadných rádiových sítí) (platnost 1. 9. 2005 až 31. 12. 2012)
poznámka: od 1. 1. 2013 viz VO-R/1

VO-R/7

Všeobecné oprávnění č. VO-R/7/08.2005-22 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz (platnost 1. 9. 2005 až 31. 5. 2012)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/7/04.2012-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz (platnost 1. 6. 2012 až 14. 2. 2015)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/7/01.2015-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz (platnost 15. 2. 2015 až 14. 12. 2015)

VO-R/9

Všeobecné oprávnění č. VO-R/9/07.2005-20 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1525 až 2200 MHz (platnost 1. 9. 2005 až 31. 5. 2009)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/9/05.2009-7 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1525 až 2200 MHz (platnost 1. 6. 2009 až 31. 12. 2012)
poznámka: od 1. 1. 2013 viz VO-R/1

VO-R/10

Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu (platnost 1. 9. 2005 až 14. 6. 2006)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2006-22, kterým se mění VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu (platnost 15. 6. 2006 až 31. 3. 2007)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/03.2007-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu (platnost 1. 4. 2007 až 30. 11. 2008)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/10.2008-14 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu (platnost 1. 12. 2008 až 1. 7. 2009)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/06.2009-09 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu (platnost 2. 7. 2009 až 22. 10. 2010)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu (platnost 23. 10. 2010 až 31. 5. 2012)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu (platnost 1. 6. 2012 až 31. 5. 2014)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu (platnost 1. 6. 2014 až 14. 12. 2016)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/11.2016-13 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu (platnost 15. 12. 2016 až 31. 1. 2018)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/12.2017-10 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu (platnost 1. 2. 2018 až 31. 1. 2019)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/01.2019-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu (platnost 1. 2. 2019 až 14. 1. 2020)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/12.2019-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu (platnost 15. 1. 2020 až 30. 4. 2021).
Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/03.2021-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu (platnost 1. 5. 2021 až 31. 8. 2021).

VO-R/11

Všeobecné oprávnění č. VO-R/11/07.2005-21 k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz (platnost 1. 9. 2005 až 31. 12. 2009)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/11/11.2009-17 k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz (platnost 1. 1. 2010 až 31. 12. 2012)
poznámka: od 1. 1. 2013 viz VO-R/1

VO-R/12

Všeobecné oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz (platnost 1. 9. 2005 až 11. 6. 2007)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/12/05.2007-6, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz (platnost 12. 6. 2007 až 25. 6. 2010)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/12/06.2010-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz (platnost 26. 6. 2010 až 22. 10. 2010)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz (platnost 23. 10. 2010 až 14. 1. 2020)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/12/12.2019-10 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz (platnost 15. 1. 2020 až 14. 4. 2021).
Poznámka: Informace vztahující se k vydanému všeobecnému oprávnění VO-R/12/12.2019-10:
Vyhodnocení zpracování osobních údajů dle Všeobecného oprávnění stanovujícího podmínky k využití pásma 60 GHz a v souvislosti s provozováním registračního Portálu (prosinec 2019)
Informace k vydání všeobecného oprávnění, týkající se využívání pásma 60 GHz (prosinec 2019)

Informace o vyhodnocení dosavadního provozu Portálu 60 GHz (květen 2020)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/12/03.2021-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz (platnost 15. 4. 2021 až 30. 11. 2021).
Poznámka: Informace vztahující se k vydanému všeobecnému oprávnění VO-R/12/03.2021-3:
Vyhodnocení zpracování osobních údajů dle všeobecného oprávnění, specificky pro pásma 5150–5250 MHz a 5725–5850 MHz (duben 2021)
Vyhodnocení zpracování osobních údajů dle Všeobecného oprávnění stanovujícího podmínky k využití pásma 60 GHz a v souvislosti s provozováním registračního Portálu (prosinec 2019)  

VO-R/13

Všeobecné oprávnění č. VO-R/13/08.2005-25 k provozování uživatelských terminálů sítí NMT 450 (platnost 1. 9. 2005 až 31. 12. 2011)

VO-R/14

Všeobecné oprávnění č. VO-R/14/08.2005-26 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz (platnost 1. 9. 2005 až 18. 1. 2007)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/14/12.2006-38 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz (platnost 19. 1. 2007 až 9. 7. 2012)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/14/06.2012-8 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz (platnost 10. 7. 2012 až 14. 1. 2013)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/14/12.2012-17 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz (platnost 15. 1. 2013 až 31. 6. 2020).

VO-R/16

Všeobecné oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz (platnost 1. 9. 2005 až 31. 6. 2020).

VO-R/18

Všeobecné oprávnění č. VO-R/18/08.2005-30 k provozování terminálů v pevných bezdrátových přístupových sítích sloužících pro připojení telekomunikačních koncových zařízení k veřejné komunikační síti (platnost 1. 9. 2005 až 28. 2. 2011)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/18/02.2011-2 k provozování terminálu v pevných bezdrátových prístupových sítích v pásmech 3,5 GHz, 25 GHz a 28 GHz (platnost 1. 3. 2011 až 31. 12. 2012)
poznámka: od 1. 1. 2013 viz VO-R/1

VO-R/19

Všeobecné oprávnění č. VO-R/19/08.2005-31 k provozování uživatelských terminálů sítí GSM-R (platnost 1. 9. 2005 až 31. 12. 2012)
poznámka: od 1. 1. 2013 viz VO-R/1

VO-R/20

Všeobecné oprávnění č. VO-R/20/08.2005-32 k provozování širokopásmových digitálních vysílacích rádiových zařízení v pásmech 400 MHz a 800/900 MHz (platnost 1. 9. 2005 až 31. 12. 2012)
poznámka: od 1. 1. 2013 viz VO-R/1

VO-R/21

Všeobecné oprávnění č. VO-R/21/08.2005-33 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování bezšňůrových telefonních přístrojů standardů CT1, CT1+ a CT2 (platnost 1. 9. 2005 až 31. 12. 2005)

VO-R/22

Všeobecné oprávnění č. VO-R/22/02.2007-2 k provozování terminálů družicových systémů pro osobní komunikaci v kmitočtovém pásmu 150 MHz (platnost 1. 3. 2007 až 31. 12. 2012)
poznámka: od 1. 1. 2013 viz VO-R/1

VO-R/23

Všeobecné oprávnění č. VO-R/23/04.2008-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 74–76 GHz a 84–86 GHz (platnost 6. 5. 2008 až 31. 10. 2009)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/23/10.2009-16 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 74–76 GHz a 84–86 GHz (platnost 1. 11. 2009 až 18. 6. 2010)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/23/05.2010-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz (platnost 19. 6. 2010 až 14. 10. 2013)
Všeobecné oprávnění č. VO-R/23/09.2013-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz (platnost 15. 10. 2013 až 31. 9. 2017)

VO-R/24

Všeobecné oprávnění č. VO-R/24/11.2008-16 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů a vnitřních prostor budov (platnost 1. 1. 2009 až 14. 6. 2019)
Všeobecné oprávnění  č. VO-R/24/05.2019-4 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků (platnost 15. 6. 2019 až 31. 8. 2022).

 

Top