Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Právě probíhající veřejné konzultace

V tuto chvíli neprobíhá žádná veřejná konzultace.

Uzavřené veřejné konzultace

24. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2008­Y k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a IMT / UMTS
21. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 521 521, 800 525 252
20. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 840 111 444, 840 111 555, 840 111 777, 840 111 888, 840 111 999, 840 222 111, 840 222 333, 840 222
20. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 111 555, 800 403 403, 800 406 406, 800 408 408 a 800 409 409
20. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se SAC = 844
20. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se SAC = 800
16. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, I
16. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/24/XX.2008-Y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů
14. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k Oznámení záměru neuložit novou povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby:
2. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 177 177
2. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, na trhu č.
2. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, na trhu č.
2. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, I
1. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí ve věci změny referenční nabídky zpřístupnění účastnického vedení a referenční nabídky služeb kolokace
30. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 5 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnick
30. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 4 – veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepo
26. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 102 102
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti BT Limited, organizační složka, se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 70802025, na trh
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti ČD-Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, na trhu č. 9 - 822
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti ČEZnet, a.s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, na trhu č. 9 - „
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem U nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 27444902, na
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti GTS NOVERA a.s., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ: 61058904, na trhu č. 9 - 822
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti Telekom Austria Czech Republic, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 8, 130 00 Praha 3, IČ: 630801
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o., se sídlem U Papírny 9/614, 170 00 Praha 7, IČ: 64788
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti T-Systems Czech Republic a.s., se sídlem Korunní 2456/98, 101 00 Praha 10, IČ: 61059382, na trhu č.
19. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
19. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2008-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
19. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 7 – minimální soubor pronajatých okruhů
10. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz
4. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193
4. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193
1. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2008-Y
27. 8. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 110 110
26. 8. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1215
25. 8. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 532 532, 800 747 747
25. 8. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14123
14. 8. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 292 292
24. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
24. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz
16. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 810 221 221
16. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 221 221
11. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 222 222
11. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-S/X/XX.2008-X, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10
10. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 010 010
9. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 373 737, 800 250 250 a 800 777 000
19. 6. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 3 – veřejně dostupné národní telefonní služby
12. 6. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 197 197
30. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 500 500
28. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14001
27. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 607 607

Stránky

Top