VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí ve věci změny podmínek rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) na základě § 38 odst. 2 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zpracoval návrh rozhodnutí ve věci změny podmínek rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů.

Přílohou tohoto návrhu rozhodnutí je i Seznam veřejných telefonních automatů zařazených do univerzální služby.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 20 583/2008-610/VI. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top