TISKOVÁ ZPRÁVA</br>ČTÚ akreditoval druhou cenovou kalkulačku mobilních a pevných hlasových a vybraných internetových služeb: Tarifon

Praha, 17. prosince 2012. Český telekomunikační úřad akreditoval další cenovou kalkulačku Tarifon. Ta srovnává nejen tarify a ceny předplacených karet mobilních telefonních služeb včetně mobilního přístupu k internetu, ale i pevné telefonní služby a ceny pevného přístupu k internetu u největších poskytovatelů.

„Akreditace spotřebiteli zaručuje, že prostřednictvím kalkulačky získá objektivní a aktuální údaje o vybraných službách na trhu elektronických komunikací“, říká Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ, a dodává: „ČTÚ tak plní svůj slib, že bude posilovat ochranu a informovanost zákazníků“.

Úřad uděluje tuto akreditaci a s ní spojené logo pouze těm kalkulačkám, které úspěšně projdou náročným schvalovacím procesem. V něm ČTÚ spolu s nezávislým technickým auditorem posuzuje jejich funkčnost, dostupnost a přesnost výpočtu, ale i aktuálnost, komplexnost a transparentnost.

Informaci o nově akreditované cenové kalkulačce a vstup do cenové kalkulačky ČTÚ zveřejňuje na svých internetových stránkách v sekcích Ochrana spotřebitele a Srovnávací přehled cen a podmínek. ČTÚ rozhodl o zavedení akreditace cenových kalkulaček s ohledem na § 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Proces akreditace vychází z dokumentu Akreditace cenových kalkulaček, který Rada ČTÚ schválila dne 24. 1. 2012.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 17. prosince 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2012

Soubory ke stažení
tz7117112012.pdf(93.58 KB)
Top