Cenové kalkulačky

Úkolem Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) podle § 5 odst. 3 a 44 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, je chránit zájmy uživatelů. Jedním z nástrojů jak toho dosáhnout, je umožnit uživatelům jednoduchým a přehledným způsobem srovnat ceny služeb elektronických komunikací a umožnit jim vybrat si pro ně nejvhodnější službu.

Pro existenci zdravého konkurenčního prostředí na maloobchodních trzích elektronických komunikací má zásadní význam chování uživatelů služeb. Aktivní uživatelé vyhledávající a porovnávající ceny a podmínky služeb jednotlivých operátorů, mohou nacházet lepší poskytovatele komunikačních služeb, a tím pozitivním způsobem ovlivňovat konkurenci (aktivitu operátorů) na celém trhu. Aktivní uživatelé porovnávající nabídky jednotlivých operátorů pak přinášejí prospěch i ostatním uživatelům, kteří mohou jednak těžit ze zvýšené konkurence na dotčených trzích a jednak sami využívat rad aktivnějších uživatelů, aniž by sami služeb cenových kalkulaček využívali.

Jedním z vhodných nástrojů k dosažení tohoto cíle je cenová kalkulačka, která na základě vstupních údajů konkrétních uživatelů vybere pro ně relativně nejvhodnější nabídky služeb.

Úřad uděloval do roku 2020 akreditaci a s ním spojené logo cenovým kalkulačkám, jež úspěšně prošly procesem akreditace. V jeho rámci Úřad a nezávislý technický auditor prověřili správnou funkčnost kalkulačky, tj. její dostupnost, přesnost výpočtu a aktuálnost, komplexnost, transparentnost a nezávislost. V roce 2021 Úřad zprovoznil vlastní srovnávací nástroj cen a kvality služeb a nové akreditace tak již neudílí.

Akreditované cenové kalkulačky

Úřadem akreditované cenové kalkulačky:

  • Tarifomat

Služby srovnávané jednotlivými kalkulačkami:

  • Tarifomat – tarify i předplacené karty mobilní telefonní služby a mobilního přístupu k internetu

Pro přechod na stránky cenových kalkulaček klikněte na uvedená loga:

Tarifomat

 

 

Top