Řízení datového provozu, parametry měření kvality

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ") uvádí, že dnem 30. dubna 2016 nabyla účinnosti ustanovení tzv. Nařízení TSM (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2120), která upravují náležitosti přístupu k otevřenému internetu, a dne 30. srpna 2016 byly sdružením evropských regulátorů BEREC k tomuto Nařízení vydány pokyny „BEREC Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules“.  Nabytím účinnosti, resp. vydáním uvedených dokumentů pozbývá platnosti dokument ČTÚ „Obecná pravidla a doporučení pro využívání řízení datového provozu při poskytování služby přístupu k síti internet“.

ČTÚ nyní připravuje nový dokument, ve kterém se vyjádří k implementaci výše uvedených pravidel na českém trhu.

Dokumenty

 

Top