Řízení datového provozu, parametry měření kvality

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ") uvádí, že dnem 30. dubna 2016 nabyla účinnosti ustanovení tzv. Nařízení TSM (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2120), která upravují náležitosti přístupu k otevřenému internetu, a dne 30. srpna 2016 byly sdružením evropských regulátorů BEREC k tomuto Nařízení vydány pokyny „BEREC Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules“.  Nabytím účinnosti, resp. vydáním uvedených dokumentů pozbývá platnosti dokument ČTÚ „Obecná pravidla a doporučení pro využívání řízení datového provozu při poskytování služby přístupu k síti internet“.

ČTÚ zpracoval dokument „Vyjádření Českého telekomunikačního úřadu k vybraným otázkám přístupu k otevřenému internetu a evropským pravidlům síťové neutrality“. V dokumentu popisuje, jak bude v prostředí České republiky z pohledu uplatnění vybraných pravidel, která předpokládají individuální posouzení, aplikovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích a příslušné pokyny BEREC.

Dokumenty

 

Top