Řízení datového provozu, parametry měření kvality

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ") uvádí, že dnem 30. dubna 2016 nabyla účinnosti ustanovení tzv. Nařízení TSM (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2120), která upravují náležitosti přístupu k otevřenému internetu, a dne 30. srpna 2016 byly sdružením evropských regulátorů BEREC k tomuto Nařízení vydány pokyny „BEREC Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules“ (neoficiální překlad). Nabytím účinnosti, resp. vydáním uvedených dokumentů pozbývá platnosti dokument ČTÚ „Obecná pravidla a doporučení pro využívání řízení datového provozu při poskytování služby přístupu k síti internet“.

ČTÚ zpracoval dokument „Vyjádření Českého telekomunikačního úřadu k vybraným otázkám přístupu k otevřenému internetu a evropským pravidlům síťové neutrality“. V dokumentu popisuje, jak bude v prostředí České republiky z pohledu uplatnění vybraných pravidel, která předpokládají individuální posouzení, aplikovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích a příslušné pokyny BEREC.

Dokumenty

 

Top