Poštovní věstník

Poštovní věstník vydává Český telekomunikační úřad podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Poštovní věstník je vydáván v elektronické formě zpravidla měsíčně. Poštovní věstník je zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový přístup na webu Českého telekomunikačního úřadu a na webu portálu veřejné správy.

Do 31. prosince 2012 byl Poštovní věstník vydáván v papírové formě a jeho zveřejněné znění v elektronické formě na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu je pouze informativní.


13. 11. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 13 z 13. listopadu 2018
19. 10. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 12 z 19. října 2018
8. 10. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 11 z 8. října 2018
4. 9. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 10 z 4. září 2018
19. 7. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 9 z 19. července 2018
4. 7. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 8 z 4. července 2018
13. 6. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 13. června 2018
27. 4. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 27. dubna 2018
3. 4. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 3. dubna 2018
1. 3. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 1. března 2018
15. 2. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 15. února 2018
18. 1. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 2 z 18. ledna 2018
2. 1. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 2. ledna 2018
Top