Poštovní věstník

Poštovní věstník vydává Český telekomunikační úřad podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Poštovní věstník je vydáván v elektronické formě zpravidla měsíčně. Poštovní věstník je zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový přístup na webu Českého telekomunikačního úřadu a na webu portálu veřejné správy.

Do 31. prosince 2012 byl Poštovní věstník vydáván v papírové formě a jeho zveřejněné znění v elektronické formě na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu je pouze informativní.


6. 6. 2023
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 6. června 2023
9. 5. 2023
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 9. května 2023
29. 3. 2023
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 29. března 2023
10. 3. 2023
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 10. března 2023
9. 2. 2023
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 2 z 9. února 2023
13. 1. 2023
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 13. ledna 2023
Top