Poštovní věstník

Poštovní věstník vydává Český telekomunikační úřad podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Poštovní věstník je vydáván v elektronické formě zpravidla měsíčně. Poštovní věstník je zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový přístup na webu Českého telekomunikačního úřadu a na webu portálu veřejné správy.

Do 31. prosince 2012 byl Poštovní věstník vydáván v papírové formě a jeho zveřejněné znění v elektronické formě na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu je pouze informativní.


3. 9. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 8 z 3. září 2019
11. 6. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 11. června 2019
17. 5. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 17. května 2019
29. 3. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 29. března 2019
11. 3. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 11. března 2019
4. 3. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 4. března 2019
12. 2. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 2 z 12. února 2019
18. 1. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 18. ledna 2019
Top