Poštovní věstník

Poštovní věstník vydává Český telekomunikační úřad podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Poštovní věstník je vydáván v elektronické formě zpravidla měsíčně. Poštovní věstník je zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový přístup na webu Českého telekomunikačního úřadu a na webu portálu veřejné správy.

Do 31. prosince 2012 byl Poštovní věstník vydáván v papírové formě a jeho zveřejněné znění v elektronické formě na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu je pouze informativní.


15. 10. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 10 z 15. října 2021
5. 10. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 9 z 5. října 2021
6. 9. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 8 ze 6. září 2021
18. 6. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 18. června 2021
4. 6. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 4. června 2021
13. 5. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 13. května 2021
16. 4. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 16. dubna 2021
18. 3. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 18. března 2021
3. 2. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 2 z 3. února 2021
18. 1. 2021
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 18. ledna 2021
Top