Telekomunikační věstník

Vydávání Telekomunikačního věstníku, který je publikační sbírkou správních úřadů v oblasti  elektronických komunikací, je upraveno vyhláškou č. 160/2005 Sb., kterou se stanoví forma Telekomunikačního věstníku, způsob uveřejňování údajů a způsob jejich předávání k uveřejnění. Telekomunikační věstník vydává Český telekomunikační úřad.

Telekomunikační věstník je zveřejňován v elektronické formě prostřednictvím portálu veřejné správy zde.

Toto znění Telekomunikačního věstníku je závazné, a to dnem kdy byl na portále uveřejněn. Telekomunikační věstník je elektronicky dostupný také na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

Podobný obsah

7. 10. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 9/2021
24. 9. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 8/2021
22. 7. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 7/2021
10. 6. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 6/2021
6. 5. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 5/2021
7. 4. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 04/2021
26. 3. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 3/2021
5. 3. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 2/2021
29. 1. 2021
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 1/2021
Top