Opatření obecné povahy — archiv

9. 12. 2010
Opatření obecné povahy č. OOP/9/12.2010-18

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/9/12.2010-18, kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel k zabezpečení integrity a bezpečnosti veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů.

15. 12. 2006
Opatření obecné povahy č. OOP/15/12.2006-39
12. 7. 2005
Opatření obecné povahy č. OOP/12/07.2005-6
6. 7. 2005
Opatření obecné povahy č. OOP/6/07.2005-7
3. 7. 2005
Opatření obecné povahy č. OOP/3/07.2005-4

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/3/07.2005-4, kterým se stanoví rozsah vyúčtování ceny podle druhu služby.

2. 7. 2005
Opatření obecné povahy č. OOP/2/07.2005-5

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/2/07.2005-5, kterým se stanoví rozsah položkového vyúčtování ceny.

Top