Opatření obecné povahy č. OOP/3/07.2005-4

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/3/07.2005-4, kterým se stanoví rozsah vyúčtování ceny podle druhu služby.

Top