Opatření obecné povahy č. OOP/13/06.2008-6

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/13/06.2008-6,kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, ve znění změny opatření obecné povahy č. OOP/13/04.2008-3.

Top