ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 15. února 2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl ČTÚ požádán o poskytnutí informací týkajících se zaslání úplného procesního postupu ČTÚ při přijetí a zpracovávání obecného podnětu obyvatelstva na telefonního operátora.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to dopisem ze dne 2. března 2017.

čj. ČTÚ-8 276/2017-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
Top