ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 12. února 2018 žádost, ve které žadatel žádá o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně požaduje informace týkající se správního řízení se společností O2 Czech Republic a.s. ve věci změny smluvních podmínek u služby O2 TV. Požaduje odkaz na vydaná rozhodnutí v této věci, nebo v případě, že nejsou zveřejněná, požaduje kopie těchto rozhodnutí zaslat na uvedenou e-mailovou adresu.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to sdělením ze dne 19. 2. 2018.

čj. ČTÚ-6 508/2018-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
Top