Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

27. 2. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ spouští portál pro porovnání kvality sítí českých operátorů
27. 2. 2019
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 2 z 27. února 2019
25. 2. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
25. 2. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódů
22. 2. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
19. 2. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
13. 2. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 2/2019
13. 2. 2019
Projekt „Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ“ s registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006928
13. 2. 2019
Monitorovací zpráva č. 2/2019
12. 2. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 2 z 12. února 2019
6. 2. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladu proti rozhodnutí
4. 2. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
25. 1. 2019
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/01.2019-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
25. 1. 2019
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/10/01.2019-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
25. 1. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
25. 1. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
25. 1. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
25. 1. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
23. 1. 2019
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 23. ledna 2019
18. 1. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 18. ledna 2019
16. 1. 2019
Monitorovací zpráva č. 1/2019
16. 1. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 1/2019
10. 1. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
9. 1. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
8. 1. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
3. 1. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
3. 1. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
3. 1. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
2. 1. 2019
Oznámení o zveřejnění aktualizované verze základních principů výběrového řízení na udělení práv k rádiovým kmitočtům, včetně informace o zamýšleném rozšíření předmětu výběrového řízení
2. 1. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
27. 12. 2018
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/1/12.2018-8 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
27. 12. 2018
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/12.2018-8 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
20. 12. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 14 z 20. prosince 2018
19. 12. 2018
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2019-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2015-7
19. 12. 2018
Monitorovací zpráva č. 12/2018
19. 12. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 12/2018
18. 12. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
18. 12. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
18. 12. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
18. 12. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
18. 12. 2018
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 24,549–24,745 GHz / 25,557–25,753 GHz
18. 12. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
18. 12. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
18. 12. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
18. 12. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
11. 12. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
30. 11. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 48. týdnu 2018
30. 11. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 14 z 30. listopadu 2018
30. 11. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 13 z 30. listopadu 2018
28. 11. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Otevřená data ČTÚ využili další vývojáři

Stránky

Top