TISKOVÁ ZPRÁVA</br>Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu</br> ve 13. týdnu 2013

Praha, 3. dubna 2013. Rada ČTÚ na svém zasedání ve třináctém týdnu mimo jiné projednala návrh analýzy relevantního trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací pro předložení k veřejné konzultaci. Dále projednala návrh analýzy trhu č. 3 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě a věcné vymezení trhu č. 6 −; velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity ve verzi pro workshop.

Rada ČTÚ rovněž projednala návrh Výroční zprávy Českého telekomunikačního úřadu za rok 2012, s tím, že se k finální verzi vrátí na svém dalším zasedání.

Rada ČTÚ byla svým předsedou opětovně informována formou prezentace o důvodech zrušení výběrového řízení (aukce) na volné rádiové kmitočty k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc březen.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 3. dubna 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2013

Soubory ke stažení
tz2403042013.pdf(90.76 KB)
Top