TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 43. týdnu 2013

Praha, 25. října 2013 – Rada Českého telekomunikačního úřadu se seznámila s vyhodnocením připomínek ke zveřejněnému návrhu Základních principů výběrového řízení na udělení práv pro digitální rozhlas ve III. pásmu (174−;230 MHz). ČTÚ došlé připomínky šesti subjektů vypořádal, když konstatoval, že obdobně jako v případě DVB-T neodpovídá současná mediální legislativa budoucímu využití zemské digitální platformy vysílání. Navržený záměr rezervovat kmitočty pro budoucí multiplex Českého rozhlasu nebyl nikým zpochybněn.

ČTÚ předpokládá, že z hlediska harmonogramu výběrového řízení připraví podmínky pro jeho vyhlášení tak, aby vlastní výběrové řízení na celoplošnou síť mohlo začít v prvním čtvrtletí 2014 a na další příděly do konce příštího roku. Pro úspěšnou implementaci digitálního rozhlasového vysílání je nezbytné, aby mediální legislativa odpovídala novým podmínkám.

Dále ČTÚ v tomto týdnu uspořádal workshop k návrhu pravidel řízení datového provozu, kterého se vedle zástupců operátorů a provozovatelů datových sítí zúčastnila také odborná veřejnost.

Bližší informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc říjen.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 25. října 2013

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ X/2013

Soubory ke stažení
tz7925102013.pdf(137.35 KB)
Top