TISKOVÁ ZPRÁVA</br> Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu </br>ve 40. týdnu 2013

Praha, 4. října 2013 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na zasedání v prvním říjnovém týdnu přijala informaci o výhradách Evropské komise k analýze relevantního trhu č. 3 (ART 3), ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě. EK nesdílí argumentaci ČTÚ, proč nebyla uložena povinnost propojení všem subjektům na trhu s postavením významné tržní síly (SMP).

Rada ČTÚ po posouzení argumentace EK odsouhlasila stažení návrhu ART 3 zpět a navrhla zapracovat výhrady EK do materiálu tak, aby byl Radě upravený návrh ART 3 předložen co nejdříve. Dále Rada ČTÚ projednala a odsouhlasila odeslání k notifikaci EK analýzu relevantního trhu č. 3 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací.

Rada ČTÚ se také seznámila se závěry kontroly cen základních poštovních služeb České pošty, s.p., a plnění povinnosti nákladově orientovaných cen. Z ní vyplývá, že:

  • výnosy každé základní poštovní služby vyjma slepeckých zásilek pokrývají alespoň náklady,
  • u slepecké zásilky je zákonem o poštovních službách ztrátovost povolena a tyto jsou poskytovány zdarma,
  • Česká pošta dodržela podmínku přiměřeného zisku držitele poštovní licence stanoveného jako ziskovou přirážku ve výši 8,7 % k ekonomicky oprávněným nákladům.

 Současně Rada ČTÚ přijala informaci o stavu správního řízení s Českou poštou, s.p., pro možné porušení zákona o poštovních službách v souvislosti s povinností oznámit regulátorovi každou změnu cen základních služeb alespoň 90 dnů před dnem, od kdy hodlá tuto změnu provést.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 4. října 2013

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ X/2013

Soubory ke stažení
tz7204102013.pdf(132.48 KB)
Top