TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 36. týdnu 2014

Praha, 4. září 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o vydání opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací. Přílohou dokumentu jsou rovněž formuláře pro výkazy předávané Úřadu.

Po ukončení veřejné konzultace k analýze relevantního trhu č. 6 (velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity) Rada souhlasila se zapracováním vypořádání připomínek do textu analýzy a se zasláním materiálu k připomínkám Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Členství v Radě ČTÚ k 31. srpnu 2014 ukončil na základě vlastního rozhodnutí Mgr. Ondřej Filip, MBA. I nadále se bude věnovat digitální agendě. „Vzhledem k tomu, že i na evropské úrovni se nyní intenzivně řeší otázka síťové neutrality, chci se zaměřit na tuto problematiku, která je mi blízká,“ řekl Ondřej Filip.

Jsem rád, že se mi podařilo Ondřeje Filipa přesvědčit, aby se stal součástí mého týmu. Plnění digitální agendy je v ČR neprávem opomíjenou prioritou. Pevně věřím, že se mi to i s jeho pomocí podaří napravit,“ uvedl státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Ondřej Filip byl členem Rady ČTÚ od července 2013. Předseda Rady ČTÚ vyjádřil Ondřeji Filipovi poděkování za jeho profesionální přístup a odborný vklad do Radou projednávaných témat.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 4. září 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2014

Soubory ke stažení
tz5704092014.pdf(180.53 KB)
Top