TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 2. týdnu 2014

Praha, 10. ledna 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém prvním zasedání v novém roce projednala návrhy rozhodnutí, kterými budou stanoveny společnosti podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 (ukončení volání /terminace/ v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě).

Dále Rada ČTÚ projednala návrh rozhodnutí, kterým se stanovují společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s., Vodafone Czech Republic, a.s., a Air Telecom, a.s., podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 7 (ukončení hlasového volání /terminace/ v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích). Rada ČTÚ vyslovila v obou případech souhlas se zahájením správních řízení.

Členové Rady se také v prvním čtení seznámili s návrhem plánu hlavních činností ČTÚ v roce 2014. V něm je zdůrazněna další podpora hospodářské soutěže na trzích elektronických komunikací a poštovních služeb, vytváření podmínek pro technologickou inovaci, včetně podpory rozvoje sítí nové generace, zajištění potřebné úrovně ochrany spotřebitelů a uživatelů služeb, aktivní účast na projednávání a případné implementaci změn evropského regulačního rámce pro elektronické komunikace a rovněž i zajištění efektivního fungování ČTÚ a jeho otevřenost k veřejnosti a zlepšení poskytování služeb v duchu moderní státní správy.

Detailní informace o aktivitě regulátora naleznou zájemci v lednové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 10. ledna 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2014

Soubory ke stažení
tz0110012014.pdf(135.6 KB)
Top