TISKOVÁ ZPRÁVA Zahájení projektu „Implementace Doporučení Komise Evropských společenství č. 2009/396/ES ze dne 7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU do regulace cen Českým telekomunikačním úřadem“

Český telekomunikační úřad zahájil v dubnu 2010 práce na projektu pod názvem „Implementace Doporučení Komise Evropských společenství č. 2009/396/ES ze dne 7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU do regulace cen Českým telekomunikačním úřadem.

Hlavním cílem projektu je zefektivnění regulace a dosažení transparentnosti činnosti ČTÚ prostřednictvím vytvoření metodik výpočtu cen na základě dlouhodobých přírůstkových nákladů pro službu ukončení volání ve veřejné telefonní sítí v pevném místě a pro službu ukončení volání ve veřejných mobilních sítích. Zavedení metodik do regulace cen za propojení požaduje po státech EU Doporučení 2009/396/ES nejpozději do 31. 12. 2012.

Projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Při realizaci projektu bude ČTÚ úzce spolupracovat s vybraným externím poradcem a zástupci operátorů. Externí poradce bude vybrán podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v otevřeném zadávacím řízení.

Projekt bude rozdělen do dvou částí, a to:

  • vytvoření metodiky výpočtu cen pro terminaci v mobilních sítích a její zavedení do praxe,
  • vytvoření nové metodiky výpočtu cen pro terminaci v pevných sítích tak, aby tato nová metodika zohledňovala efektivní technologie sítě Next-Generation-Network (NGN), a její zavedení do praxe.

ČTÚ předpokládá zahájení zadávacího řízení pro první část projektu v dubnu 2010.

Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 22. dubna 2010

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 811
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2010

Soubory ke stažení
tz1222042010.pdf(157.03 KB)
Top