TISKOVÁ ZPRÁVA Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2010

Dne 18. dubna 2011 zveřejnil Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2010.

Zpráva představuje průřez činností Úřadu, v souladu s jeho kompetencemi a povinnostmi, které jsou stanoveny Zákonem o elektronických komunikacích a Zákonem o poštovních službách, a současně dokumentuje trendy na trzích elektronických komunikací a poštovních služeb z pohledu regulační činnosti Úřadu.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách http://www.ctu.cz/.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 18. dubna 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2011

Soubory ke stažení
tz1318042011.pdf(107.43 KB)
Top