TISKOVÁ ZPRÁVA Uveřejnění dokumentu „Problematika regulace přístupových sítí nové generace“

Dokument „Problematika regulace přístupových sítí nové generace“ seznamuje s postojem Českého telekomunikačního úřadu k problematice přístupových sítí nové generace NGA. Cílem dokumentu je poskytnout informace subjektům působícím na trhu elektronických komunikací.

Základními podkladovými materiály pro tvorbu dokumentu byly, kromě jiného, 2. verze návrhu Doporučení Evropské komise k NGA, společné stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k předmětnému Doporučení a dokument I/ERG Report on Next Generation Access – Economic Analysis and Regulatory Principles. Dokument byl diskutován na workshopu, který se uskutečnil v budově Českého telekomunikačního úřadu dne 3. listopadu 2009, přičemž závěry tohoto workshopu byly také zapracovány.

Tento dokument by měl sloužit jako podklad pro další spolupráci a jednání s orgány veřejné správy zabývajícími se předmětnou problematikou, s podnikateli působícími na trhu elektronických komunikací a s asociacemi provozovatelů působícími tamtéž.

Celý text dokumentu naleznete zde.

Ing. Dana Makrlíková        
tisková mluvčí             
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 17. prosince 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 811
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2009

Soubory ke stažení
tz5017122009.pdf(145.39 KB)
Top