TISKOVÁ ZPRÁVA Udělení oprávnění k využívání čísla 116 000 pro službu „Horká linka pro případy pohřešovaných dětí“

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje, že v souladu s ustanovením § 30 odst. 2 zákona rozhodl o udělení oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla 116 000 pro přístup k harmonizované službě se sociální hodnotou „Horká linka pro případy pohřešovaných dětí“.

Oprávnění k využívání čísla 116 000 bylo uděleno občanskému sdružení Missing Children Czech Republic o.s., se sídlem Ve Stráži 371, Psáry, PSČ 252 44, IČO 227 18 834.

Číslo 116 000 je součástí číselných rozsahů 116 000 až 116 111 a 116 113 až 116 999, vyhrazených vyhláškou č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, pro evropská harmonizovaná čísla v souladu s Rozhodnutím Komise 2007/116/ES o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu „116“ pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou, ve znění pozdějších změn.

Podle uvedeného Rozhodnutí Komise „Horká linka pro případy pohřešovaných dětí“ bude a) přijímat hovory ohlašující pohřešované děti a předávat je policii; b) nabízet pomoc a podporu osobám odpovědným za pohřešované dítě; c) nápomocná při vyšetřování. Služba bude dostupná na celém území ČR, 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

O zprovoznění linky bude veřejnost informována.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 21. listopadu 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2011

Soubory ke stažení
tz4221112011.pdf(82.23 KB)
Top