TISKOVÁ ZPRÁVA Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k veřejné konzultaci Evropské komise o digitální dividendě

Dne 10. července 2009 zahájila Evropská komise (EK) konzultaci k digitální dividendě zveřejněním konzultačního dokumentu „Transforming the digital dividend opportunity into social benefits and economic growth in Europe“.

EK v dokumentu zdůrazňuje ekonomický a sociální aspekt využití digitální dividendy. K dosažení co nejvyššího účinku využití spektra, k jehož úspoře dochází přechodem ze zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální vysílání, navrhuje další postup členských států koordinovat. Rekapituluje dosažené výsledky a poznatky z dosavadního průběhu digitalizace a provedených studií a předkládá výčet opatření, která by měla být plánovitě zaváděna. Patří mezi ně např. zavedení standardů k zajištění příjmu televize s vysokým rozlišením, mobilní televize, zvýšení odolnosti televizních přijímačů proti rušení; využití pokročilých metod komprese obrazu, podpora technologií, které dále budou efektivněji využívat rádiové spektrum a povedou k dalšímu rozšíření digitální dividendy; jednotné uvolnění části pásma (tzv. 800 MHz pásmo) a jeho zpřístupnění pro komunikační sítě s harmonizovanými technickými podmínkami; zajištění budoucího využití spektra v tzv. bílých místech, tj. spektra místně nevyužívaného aj. Jako naléhavá opatření, která by měla být bezprostředně realizována uvádí:

  • urychlení procesu přechodu na digitální vysílání a ukončení analogového vysílání k termínu 1. ledna 2012 a
  • přijetí Rozhodnutí EK k technické harmonizaci pásma 790 862 MHz na počátku roku 2010.

K tomuto dokumentu bylo zpracováno společné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Českého telekomunikační úřadu. Stanovisko vychází mj. z poznatků, získaných ve dvou kolech veřejných konzultací k digitální dividendě organizovaných na podzim r. 2008 a jaře r. 2009 Českým telekomunikačním úřadem a z poznatků z průběhu přechodu na digitální vysílání v České republice. Podporuje se v něm rozvoj jak nových komunikačních sítí, tak digitálního televizního vysílání, a s příslušnými komentáři i urychlení procesu digitalizace a zpřístupnění 800 MHz pásma.

Text společného stanoviska najdete v příloze.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 9. září 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2009

Soubory ke stažení
Top