TISKOVÁ ZPRÁVA Rušení poštovních poboček: Český telekomunikační úřad se ohrazuje proti zprávě TV Prima

Praha, 1. března 2013. Český telekomunikační úřad se ohrazuje proti informaci, která zazněla ve včerejší zpravodajské relaci TV Prima, a sice, že: „Až dva tisíce poboček České pošty by mohlo zmizet z mapy. Český telekomunikační úřad se totiž chystá vydat nová pravidla pro to, jak hustá musí síť poboček být. V současnosti jich pošta provozuje přes tři tisíce.“

ČTÚ upozorňuje, že nechystá žádná podobná „pravidla“. Prováděcí právní předpis (vyhláška) k novele zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, již byl vydán a je účinný od 1. ledna tohoto roku.

Vyhláška stanoví minimální požadavky na dostupnost základních poštovních služeb z geografického a časového hlediska. Určuje tedy jasná minimální kritéria pro dostupnost pošt, která musí Česká pošta s ohledem na zajištění dostupnosti základních poštovních služeb splnit.

Stanovení minimálních požadavků na dostupnost poštovních služeb nijak nezasahuje do podnikatelských aktivit České pošty. Česká pošta jako podnikatelský subjekt může provozovat libovolný počet pošt nad rámec uložené povinnosti. Celková „hustota“, tedy počet poštovních provozoven, závisí výhradně a pouze na jejím rozhodnutí např. z hlediska dalších komerčních aktivit, které nejsou poštovními službami.

ČTÚ si je vědom významu dostupných základních poštovních služeb prostřednictvím pošt pro občany České republiky, a proto do vyhlášky přímo vložil i požadavek na důsledné projednání případné optimalizace současné sítě pošt se zástupci místních samospráv apod., včetně projednání návrhů alternativního řešení dostupnosti služeb.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 1. března 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2013

Soubory ke stažení
tz1401032013.pdf(91.11 KB)
Top