TISKOVÁ ZPRÁVA Průběžná zpráva o stavu digitalizace televizního a rozhlasového vysílání v České republice

ČTÚ vydává Průběžnou zprávu o stavu digitalizace televizního a rozhlasového vysílání v ČR, která byla zpracována s cílem vyhodnotit k polovině předpokládaného období postup přechodu zemského analogového televizního vysílání na vysílání digitální.

Průběžná zpráva byla zpracována nad rámec pravidelných Zpráv o průběhu přechodu na digitální vysílání, které Český telekomunikační úřad vydává v souladu s § 10 Technického plánu přechodu. Průběžná zpráva se soustřeďuje na stav a změny jednotlivých vysílacích sítí pro digitální i analogové vysílání.

Zpráva konstatuje, že z technického pohledu správy kmitočtů lze očekávat, že v nejbližší době odpadnou zbývající technické bariéry bránící tomu, aby byl celý proces přechodu v případě dohody, či souhlasu dotčených subjektů zkrácen. To by umožnilo ukončit zemské analogové vysílání na celém území ČR již k termínu 11. listopadu 2011 bez plánovaných výjimek ve dvou územních oblastech (Jeseník, Zlín) a realizovat proces přechodu v České republice v souladu s požadavky Evropské Komise na ukončení analogového vysílání nejpozději k 1. lednu 2012.

Na rozdíl od pravidelně vydávaných Monitorovacích zpráv (vždy k 15. 3. nebo 15. 9. běžného roku), zahrnuje tato zpráva rovněž informace o možnostech dalšího navazujícího vývoje a rozvoje zemského digitálního televizního vysílání v souvislosti s požadavkem na uvolnění rádiových kmitočtů v pásmu 790–862 MHz pro širokopásmové mobilní služby (tzv. digitální dividenda) i aktuální informace o možnostech implementace systému DVB-T2.

Cílem informací v Průběžné zprávě je připomenout časovou i věcnou návaznost budoucího efektivního využití kmitočtů na současný proces přechodu na zemské digitální televizní vysílání. Zpráva uvádí i aktualizované informace o možnostech zavedení zemského digitálního rozhlasového vysílání, včetně předběžných časových předpokladů.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách http://www.ctu.cz/.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 3. srpna 2010

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2010

Soubory ke stažení
tz2303082010.pdf(115.62 KB)
Top