TISKOVÁ ZPRÁVA Předseda ČTÚ a místopředseda Asociace krajů ČR: Dostupnost základních poštovních služeb je prioritou

Praha, 25. února 2013. Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Pavel Dvořák a místopředseda Asociace krajů ČR, hejtman Jiří Běhounek se minulý týden na setkání na Krajském úřadu v Jihlavě zabývali otázkou dostupnosti základních poštovních služeb především ve venkovských lokalitách. Představitelé Asociace krajů a Sdružení místních samospráv totiž již dříve na svém společném zasedání 14. února upozornili na mnohdy necitlivý přístup České pošty v této záležitosti.

Předseda Rady ČTÚ během společné debaty konstatoval, že příslušná prováděcí vyhláška ČTÚ k novele zákona o poštovních službách účinná od 1. ledna 2013 stanoví pouze minimální požadavky na dostupnost základních poštovních služeb z geografického a časového hlediska. „V žádném případě neukládá České poště rušit jakoukoliv pobočku. Naopak. Jasně říká, pod jaká kritéria Česká pošta nemůže jít. Celkový počet provozoven závisí výhradně na jejím rozhodnutí. A to by mělo být přijato ve spolupráci jak s Asociací krajů, tak Sdružením místních samospráv“, uvedl doslova Pavel Dvořák. Dále Jiřího Běhounka ubezpečil, že ČTÚ beze zbytku využije všechny zákonné kompetence a možnosti, aby chránil oprávněné potřeby všech uživatelů základních poštovních služeb a aby byly tyto služby poskytovány v kvalitě, jež je ve veřejném zájmu nezbytná.

V druhé části jednání Pavel Dvořák seznámil Jiřího Běhounka se zahájením přípravy návrhu Programu podpory projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace pro vysokorychlostní internet. Návrh společně připravují Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Český telekomunikační úřad. Program má sloužit k naplnění vybraných cílů politiky elektronických komunikací Digitální Česko a Digitální agendy EU v podmínkách České republiky.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 25. února 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ II/2013

Soubory ke stažení
tz1125022013.pdf(91.25 KB)
Top