TISKOVÁ ZPRÁVA Postup ČTÚ při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování mobilních služeb vysokorychlostního přístupu

Na jednání vlády ČR dne 26. ledna 2011 byl projednán iniciativní materiál Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) k Postupu ČTÚ při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování mobilních služeb vysokorychlostního přístupu.

Vláda na svém jednání schválila digitální dividendu v ČR, tj. určení kmitočtů v pásmu 790–862 MHz od ledna 2012 pro celoplošné poskytování mobilních služeb vysokorychlostního přístupu k internetu. Dále vláda schválila provedení výběrového řízení na držitele přídělů kmitočtů formou aukce, v jehož rámci budou společně nabídnuty kmitočty z pásma digitální dividendy tj. 790–862 MHz, zbývající kmitočty z pásma 1800 MHz a kmitočty z pásma 2600 MHz. Využití kmitočtů i parametry výběrového řízení budou koncipovány v souladu s rozhodnutím Evropské komise 2010/267/EU ze dne 6. května 2010 a na základě vyhodnocení výsledků výběrových řízení v ostatních státech EU.

Vláda podpořila svým rozhodnutím záměr ČTÚ, tj. využití aukce pro příslušné výběrové řízení jako nejtransparentnějšího postupu.

Cílem, který navrhovaný postup sleduje, je zpřístupnit veškeré volné spektrum a umožnit tak rozvoj nových služeb elektronických komunikací prostřednictvím bezdrátových vysokorychlostních sítí, zejména mobilního charakteru. Součástí podmínek aukce budou i podmínky, zabraňující nejen spekulativnímu nákupu spektra nebo neodůvodněnému hromadění spektra, ale umožňující prohloubení hospodářské soutěže v oblasti mobilních služeb elektronických komunikací.

ČTÚ bude, v návaznosti na nezbytné úpravy legislativy, samozřejmě v průběhu přípravy výběrového řízení veřejně diskutovat konkrétní kritéria účasti na výběrovém řízení i podmínky budoucího využití nabízených kmitočtů. V této souvislosti ČTÚ připomíná, že tematika digitální dividendy byla od roku 2008 předmětem dvou kol veřejné diskuse. Předložení materiálu o určení digitální dividendy a návrh výběru postupu, tj. aukce, do vlády je jedním z výsledků vyhodnocení diskuse ke Strategii správy spektra. Implementace nových bezdrátových vysokorychlostních sítí může být realizována až po dokončení přechodu na zemské digitální televizní vysílání.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 26. ledna 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2011

Soubory ke stažení
tz0626012011.pdf(81.75 KB)
Top