TISKOVÁ ZPRÁVA Pavel Dvořák bude předsedou Rady ČTÚ další tři roky

Pavel Dvořák bude i nadále členem a předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“).

Na návrh ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Tošovského jej do těchto funkcí na svém zasedání dne 27. dubna 2010 jmenovala vláda ČR. „Opětovné jmenování pana Pavla Dvořáka do funkce člena a předsedy Rady Úřadu zajistí kontinuitu v činnosti, jeho profesní specializace je zárukou odbornosti," uvedl ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský.

„Jsem rád, že budu i u dokončení procesu přechodu zemského analogového televizního vysílání na digitální i u navazujících nutných kroků ve správě rádiového spektra v souladu s právě diskutovanou strategií správy spektra. Rozhodně chci pokračovat ve zvyšování transparentnosti činnosti Úřadu i zlepšování jeho efektivnosti.“ sdělil P. Dvořák.

Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 28. dubna 2010

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 811
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2010

Soubory ke stažení
tz1328042010.pdf(80.49 KB)
Top