TISKOVÁ ZPRÁVA Navýšení výkonu na DVB-T vysílačích Pardubice

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že na základě závěrů dvoustranných koordinačních jednání zaslala administrace Polska souhlas s ověřovacím provozem digitálních vysílačů Pardubice 32, 39 (vysílací sítě 1 a 2) s navýšeným vyzářeným výkonem za podmínky, že nedojde k rušení analogového televizního vysílání na území Polska. Za tímto účelem byla společnosti České Radiokomunikace, a.s. pro oba vysílače vydána krátkodobá individuální oprávnění umožňující zvýšit na dobu jednoho měsíce vyzářený výkon ze současných 25 kW na 100 kW.

V případě, že v rámci tohoto provozu nedojde na území Polska k rušení příjmu stávajícího analogového televizního vysílání, odsouhlasí administrace Polska trvalé navýšení výkonu těchto vysílačů. Operátor vysílacích sítí ve spolupráci s příslušnými provozovateli vysílání tak může v průběhu tohoto vysílání přistoupit k výběru lokalit, kde pro zajištění dostatečného pokrytí bude i v případě finálního výkonu předmětných vysílačů nezbytné realizovat další digitální dokrývače.

ČTÚ v této souvislosti upozorňuje, že pokud administrace Polska při vzniku nežádoucího ovlivnění příjmu televizního vysílání na jejich území bude požadovat odstranění vzniklého rušení, bude vyzářený výkon na těchto vysílačích (v závislosti na zjištěném rušení rádiových kanálů 32 a 39 v Polsku, případně na jednom z těchto vysílačů) opětovně snížen na hodnoty dříve odsouhlasené.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 18. dubna 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2011

Soubory ke stažení
tz1418042011.pdf(79.81 KB)
Top