TISKOVÁ ZPRÁVA Na anténním stožáru Krudum bude 24. srpna 2009 od 9 hodin probíhat cvičení Hasičů

Český telekomunikační úřad umožnil Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje využít pro potřebu požárního cvičení 50 m anténní stožár monitorovací stanice kmitočtového spektra vybudované na lokalitě Krudum (u osady Hrušková ve Slavkovském lese), který je součástí systému ČTÚ s názvem “Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra“.

Účelem cvičení, které bude probíhat 24. sprna 2009 od 9 hodin je mimo jiné prověřit reálné možnosti záchrany zraněné osoby z vyhlídkové plošiny příhradové věže pomocí speciálních lezeckých technik a součinnost jednotek PO při této činnosti.

Český telekomunikační úřad, který je zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ze dne 22. února 2005, jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených tímto zákonem, má v oblasti správy rádiového spektra mimo jiné povinnosti koordinovat rádiové kmitočty a kmitočtová pásma a kontrolovat využívání rádiového spektra. V rámci zajištění této povinnosti vybudoval ČTÚ v letech 2004 až 2008 „Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra“ (ASMKS). Vybudování ASMKS bylo jedním z nelegislativních úkolů vlády ČR ze Souhrnu zbývajících úkolů ČR pro vstup do EU. Tento monitorovací systém je určen pro monitorování technických parametrů rádiového vysílání sloužících pro kmitočtové plánování a pro vyhledávání a lokalizaci nestandardních případů ve využívání kmitočtového spektra způsobujících rušení nebo jiné omezení legálně a standardně provozovaných radiokomunikačních zařízení na celém území ČR. Je to technicky náročný, věcně i geograficky rozsáhlý systém, který je tvořen jak stacionárními a mobilními stanicemi, tak měřicími vozidly. Rozmístění stacionárních a mobilních neobsluhovaných stanic je voleno s ohledem na možnost monitorování významných průmyslových a sídelních lokalit. S ohledem na význam této karlovarské oblasti byla kóta Krudum zvolena jako jedna z mála vhodných lokalit pro umístění monitorovací stanice.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 21. srpna 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2009

Soubory ke stažení
tz3521082009.pdf(36.06 KB)
Top