TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za únor 2013

Praha, 20. března 2013. Český telekomunikační úřad dnes vydává Měsíční monitorovací zprávu za únor 2013. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a v zahraničí.

V tématu měsíce ČTÚ podává ucelenou informaci o zajištění základních poštovních služeb podle poštovní licence udělené České poště a platné do 31. prosince 2017. Na jejím základě je Česká pošta povinna zajistit poskytování základních poštovních služeb v souladu s požadavky zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách.

ČTÚ ve zprávě informuje, že zahájil analýzu trhu č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích. V rámci třetího cyklu analýz relevantních trhů ČTÚ také zahájil dne 15. 2. 2013 veřejnou konzultaci k analýze trhu č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě.

ČTÚ dále uspořádal za účasti odborné veřejnosti pracovní jednání k návrhu analýz relevantních trhů č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě a č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací. Po dopracování návrhů obou analýz tyto budou předloženy do veřejné konzultace.

Rada ČTÚ dne 28. února 2013 rozhodla o posunutí účinnosti nových maximálních cen za mobilní terminaci v případě společností Telefonica Czech Republic, a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. o jeden měsíc. ČTÚ tak sjednotil účinnost nové maximální ceny 0,41 Kč/min (bez DPH) pro stávající velkoobchodní smluvní vztahy od 1. dubna 2013.

Předseda Rady ČTÚ dne 8. března 2013 rozhodl o zrušení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, které bylo vyhlášeno dne 12. 7. 2012. Důvodem pro takový postup předsedy Rady ČTÚ byla skutečnost, že v elektronické aukci byla dosažena mimořádně vysoká nabídková cena za dražené kmitočty, a její další růst by ve svém důsledku vedl ke zpoždění výstavby sítí nové generace a dle názoru předsedy Rady ČTÚ k vysokým cenám nových mobilních datových služeb pro koncové uživatele.

Měsíční monitorovací zpráva je k dispozici zde.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 20. března 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2013

Soubory ke stažení
tz1920032013.pdf(88.55 KB)
Top