TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2011

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal dne 11. listopadu Měsíční monitorovací zprávu za měsíc říjen 2011. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce je věnováno informaci o stížnostech účastníků, popřípadě uživatelů služeb elektronických komunikací za III. čtvrtletí 2011. ČTÚ informuje, že nejvíce stížností bylo v uvedeném období opět zaznamenáno na vyúčtování ceny za poskytnuté služby. Další stížnosti se týkaly příjmu TV signálu v souvislosti s digitalizací vysílání a služby přenesení čísla. Počet stížností na služby poskytované v rámci univerzální služby je dlouhodobě zanedbatelný.

Monitorovací zpráva dále informuje o zveřejnění sedmé zprávy o průběhu přechodu na digitální vysílání dne 18. října 2011 s výsledky výpočtů pokrytí České republiky televizním vysíláním k termínu 30. září 2011. K termínu dokončení přechodu na digitální vysílání uspořádá ČTÚ dne 11. listopadu 2011 kolokvium v kongresovém centru hotelu Clarion v Praze 9, kde shrne presentace a poznatky z přípravy a realizace procesu přechodu a vyhodnocení zkušeností z realizace.

Zpráva dále upozorňuje na 13. schůzi Senátu Parlamentu ČR, kde byl projednán návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a některé další zákony (tzv. implementační novela zákona o elektronických komunikacích). Tento návrh zákona byl Senátem vrácen Poslanecké sněmovně ve znění jím přijatých pozměňovacích návrhů. Z tohoto důvodu dojde k účinnosti novely v pozdějším termínu.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách zde.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 11. listopadu 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2011

Soubory ke stažení
tz4111112011.pdf(91.86 KB)
Top