TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2012

Praha 16. ledna 2013. Český telekomunikační úřad dnes vydává Měsíční monitorovací zprávu za prosinec 2012. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a v zahraničí.

V tématu měsíce ČTÚ poskytuje ucelenou informaci o průběhu a o výsledcích jednání Světové konference o mezinárodních komunikacích WCIT-12, která se uskutečnila ve dnech 3. – 14. prosince 2012 v Dubaji.

ČTÚ ve zprávě rovněž informuje, že dokončil zpracování návrhu analýzy relevantního velkoobchodního trhu mobilní originace (trh č. 8) a dne 21. prosince zahájil jeho veřejnou konzultaci. Téhož dne ČTÚ oznámil i zahájení třetího kola analýzy dalšího relevantního trhu, a to maloobchodního trhu přístupu k veřejné komunikační síti (trh č. 1).

ČTÚ dále informuje o procesu a závěrech projednávání návrhů nových nižších regulovaných velkoobchodních cen za terminaci v mobilních a pevných sítích, ke kterým v prosinci obdržel připomínky od Evropské komise. Rada ČTÚ po zvážení připomínek Komise přijala na konci prosince rozhodnutí o ceně za terminaci volání v mobilní síti, která již nabyla právní moci. Pro výhrady Evropské komise k návrhu rozhodnutí o cenách za terminaci volání v pevné síti nebylo rozhodnutí v této věci vydáno.

Zpráva rovněž přináší informaci, že ČTÚ vydal rozhodnutí ve dvou správních řízeních vedených se společností M77 Group S.A., která je na území České republiky poskytovatelem služeb satelitní televize Skylink a CS Link. V těchto správních řízeních uložil za správní delikty společnosti pokuty v maximální výši 5 a 10 milionů Kč.

V prosinci proběhly i dva workshopy. První workshop představil odborné veřejnosti nově vytvořený nákladový model pro výpočet cen služeb poskytovaných na relevantních trzích č. 4 a 5. Druhý workshop se zabýval návrhem analýzy velkoobchodního relevantního trhu č. 2.

Během prosince rovněž pokračovala elektronická aukční fáze výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1 800 MHz a 2 600 MHz. Vzhledem k trvajícímu zájmu všech účastníků aukce o nabízené kmitočty a podávání dalších nabídek, pokračuje aukce i v lednu 2013. Zpráva je k dispozici zde.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 16. ledna 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2013

Soubory ke stažení
tz0216012013.pdf(90.64 KB)
Top