TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za leden 2013

Praha, 14. února 2013. Český telekomunikační úřad dnes vydává Měsíční monitorovací zprávu za leden 2013. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a v zahraničí.

V tématu měsíce se ČTÚ věnuje stížnostem účastníků služeb elektronických komunikací za IV. čtvrtletí 2012. Mimo jiné porovnává jejich počet s počtem stížností na služby elektronických komunikací za předcházející tři čtvrtletí roku 2012 a za poslední čtvrtletí roku 2011.

ČTÚ ve zprávě informuje i o ukončení veřejné konzultace návrhu analýzy trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích, ke které obdržel připomínky od šesti subjektů.

ČTÚ dále informuje o účinnosti novely zákona o poštovních službách, která významně rozšiřuje kompetence ČTÚ v oblasti ochrany práv spotřebitelů. ČTÚ nově dohlíží na fungování trhu poštovních služeb, rozhoduje ve věci spotřebitelských sporů v oblasti poštovních služeb, včetně výkonu státní kontroly a možnosti postihovat porušení povinností vyplývajících pro provozovatele poštovních služeb ze zákona.

Zpráva rovněž přináší informaci o druhé fázi šetření Evropské komise ve věci návrhu ČTÚ na stanovení nové výše cen za terminaci v pevném místě. Sdružení evropských regulačních orgánů (BEREC) se ve svém stanovisku neztotožnilo s vážnými připomínkami, které k návrhu rozhodnutí o ceně ČTÚ vznesla v rámci notifikačního procesu Evropská komise.

ČTÚ upozorňuje na workshop, který se uskuteční 22. února k návrhům analýz trhů č. 4 a 5 s dotčenými asociacemi a úřady.

V průběhu ledna dále pokračovala elektronická aukční fáze výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1 800 MHz a 2 600 MHz. Vzhledem k trvajícímu zájmu účastníků aukce o nabízené kmitočty, pokračuje aukce i v únoru 2013.

Zpráva je k dispozici zde.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 14. února 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ II/2013

Soubory ke stažení
tz0914022013.pdf(93.14 KB)
Top