TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za leden 2011

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal 8. února Měsíční monitorovací zprávu (dále jen „MMZ“) za měsíc leden 2011. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce je věnováno materiálům schváleným vládou ČR, které jsou významné pro vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj nových sítí a služeb vysokorychlostního internetu. Dne 26. ledna 2011 projednala a schválila vláda ČR materiál předložený ČTÚ „Postup ČTÚ při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování mobilních služeb vysokorychlostního přístupu“. Dokument „Strategie v elektronických komunikacích Digitální Česko“, který předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky schválila vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2011.

Monitorovací zpráva informuje o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu „Výpočet hodnoty ukazatele WACC pro účely regulace v sektoru elektronických komunikací“, kterou je Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku.

Zpráva dále upozorňuje na aktualizaci stránek Zemského digitálního TV vysílání v ČR s informacemi o stavu pokrytí České republiky.
 
Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách http://www.ctu.cz/.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 8. února 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ II/2011

Soubory ke stažení
tz0708022011.pdf(82.16 KB)
Top