TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za leden 2010

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal 11. února 2010 Měsíční monitorovací zprávu (dále jen „MMZ“) za měsíc leden 2010. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Dne 19. ledna 2010 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu hlavní teze připravované strategie Digitální Česko, která definuje aktivity státu v oblasti elektronických komunikací v dalším desetiletí. Hlavním cílem strategie je definování kroků, které v ČR povedou ke zjednodušení přístupu k vysokorychlostnímu internetu.

Dne 28. ledna se v Bruselu konalo první zasedání BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací) a současně zřizovaného Úřadu (Office).

V lednu ČTÚ dále v průběhu ledna pokračoval ve správních řízeních o stanovení podniku s významnou tržní silou a o uložení nebo změně nápravných opatření v návaznosti na vydání opatření obecné povahy, kterými vydal analýzy trhu č. 2 „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“, trhu č. 3 „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ a trhu č. 7 – „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“.

Téma měsíce ledna jsou stížnosti účastníků, popřípadě uživatelů služeb elektronických komunikací v roce 2009

Za rok 2009 ČTÚ evidoval 1 556 stížností, z toho 353 (22,6 %) stížností bylo nedůvodných a nedošlo k porušení zákona o elektronických komunikacích, 200 (12,9 %) stížností nebyl ČTÚ příslušný vyřídit a 1 003 (64,5 %) stížnosti vyřídil ČTÚ postupem podle zákona o elektronických komunikacích. ČTÚ za rok 2009 eviduje celkově o 11,1 % více stížností, než v roce 2008.

Podle předmětu stížností je patrné, že nejvíce stížností za rok 2009 je na vyúčtování ceny za služby, tj. 493 (31,7 %).

V roce 2009 došlo k meziročnímu nárůstu (o 23,0 %) počtu stížností na příjem TV signálu v souvislosti s digitalizací vysílání. Počet stížností klesal v návaznosti na postupné pokrytí území České republiky digitálním TV signálem.

V průběhu roku 2009 ČTÚ zaznamenal nárůst počtu stížností na službu přenesení čísla v mobilní síti v souvislosti s technickými potížemi při nasazení nového zákaznického systému společnosti Telefónica O2. Na základě podaných stížností jakož i vlastního šetření vydal ČTÚ dne 29. prosince 2009 rozhodnutí o uložení pokuty společnosti Telefónica O2 ve věci neplnění podmínek opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, ve znění pozdějších změn.

Kontrolní činnost

ČTÚ v měsíci lednu provedl řadu kontrol v oblasti poskytování služeb a zajišťování sítí elektronických komunikací a vydal pokuty. Více ve vlastní monitorovací zprávě.

Český telekomunikační úřad současně v monitorovací zprávě informoval, že na základě upozornění regulátorů Belgie a Nizozemska na nedodržování podmínek pro vysílání tzv. kódu ATIS u lodí plujících na území těchto států pod českou vlajkou, provedl v loňském roce 19 kontrol na dodržování podmínek pro vysílání tzv. kódu ATIS. Ve dvou třetinách případů došlo k pochybení, často nebyl kód ATIS vysílán vůbec, případně byl vysílán kód jiný než stanovený v příslušném oprávnění lodní stanice.

Identifikační kódy ATIS (Automatic Transmitter Identification System – automatický systém pro identifikaci rádiových stanic na vodních cestách) přiděluje lodním stanicím ČTÚ, a tyto je musí používat v provozu na určených vodních cestách v České republice a na vodních cestách v zahraničí.

Více informací včetně tabulek a grafů najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz.

Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu


Praha 11. února 2010

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 811
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ II/2010

Soubory ke stažení
tz0611022010.pdf(173.11 KB)
Top