TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za duben 2013

Praha, 16. května 2013. Český telekomunikační úřad dnes vydává Měsíční monitorovací zprávu za duben 2013. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a v zahraničí.

Ve zprávě se ČTÚ věnuje srovnání nových nabídek neomezených tarifů mobilních operátorů a v tématu měsíce informuje o hlavních poznatcích z vyhodnocení účastnických stížností za období 1. čtvrtletí roku 2013.

Zpráva dále informuje, že ČTÚ dne 8. dubna 2013 předložil v souladu s § 130 zákona o elektronických komunikacích k veřejné konzultaci návrh nových kompletních podmínek výběrového řízení (aukce) na kmitočty uvolněné mimo jiné úspěšným přechodem ČR na digitální televizní vysílání. Připomínky k návrhu podmínek výběrového řízení lze uplatňovat v prodloužené lhůtě do 22. května 2013.

Ve vztahu k procesu analýz relevantních trhů zpráva informuje, že ČTÚ v tomto měsíci zveřejnil na svých internetových stránkách sdělení o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě, a dne 25. dubna 2013 uspořádal pracovní jednání se zástupci operátorů a odborné veřejnosti k návrhu analýzy relevantního trhu č. 3 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě. V průběhu měsíce ČTÚ dokončil vyhodnocení monitoringu komerčního poskytování vybraných dílčích služeb ze souboru univerzální služby. Závěry vyhodnocení následně zveřejnil ve zprávě „Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým službám v rámci univerzální služby za rok 2012“.

Počátkem dubna ČTÚ aktualizoval internetové stránky http://dtv.ctu.cz, kde zveřejňuje mapy pokrytí České republiky zemským digitálním rozhlasovým a televizním vysíláním, a to jak celoplošným, tak regionálním. Zájemci z řad veřejnosti mohou mimo jiné hledat zdroj digitálního signálu přímo podle obce či ulice a čísla popisného.

ČTÚ v dubnu vydal pět osvědčení potvrzující jejich adresátům oprávnění k podnikání v oblasti poštovních služeb. Současně obdržel od dalších dvanácti podnikatelů nová oznámení jejich záměru podnikat v oblasti poštovních služeb. Seznam evidovaných provozovatelů lze nalézt ve vyhledávací databázi ČTÚ.

Měsíční monitorovací zpráva je k dispozici zde.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 16. května 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2013

Soubory ke stažení
tz3716052013.pdf(93.34 KB)
Top